Edukacja Wodna

Egzamin próbny – MSM

11

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Motorowodnego Sternika Morskiego.
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Nimbostratus to chmura:

2 / 75

Cirrocumulus to chmura:

3 / 75

Stratus to chmura:

4 / 75

Cirrus, to chmura:

5 / 75

Pława „odosobnione niebezpieczeństwo” jest malowana w poziome pasy w kolorze czarnym i czerwonym, a jej znakiem szczytowym jest:

6 / 75

Nabieżnik to:

7 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwa stożki połączone wierzchołkami usytuowane pionowo to statek:

8 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwie czarne kule a między nimi dwa stożki połączone podstawami usytuowane pionowo to statek:

9 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo zielone światło nad białym usytuowane pionowo to statek:

10 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo czerwone światło nad białym usytuowane pionowo to statek:

11 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

12 / 75

Zasada Potta nakazuje:

13 / 75

Znak nawigacyjny to:

14 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w jego części środkowej:

15 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części rufowej:

16 / 75

Oparzenia obejmujące naskórek i skórę właściwą to oparzenia stopnia:

17 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo trzy czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

18 / 75

Oddziaływanie księżyca na ziemię:

19 / 75

Południki to okręgi o promieniach:

20 / 75

Radiolatarnia to:

21 / 75

Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:

22 / 75

Dalba to:

23 / 75

Kapitan motorowodny posiada uprawnienia na wodach śródlądowych:

24 / 75

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która ukończyła:

25 / 75

Światło błyskowe (Fl) jest światłem, w którym:

26 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

27 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

28 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

29 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

30 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

31 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

32 / 75

Urządzenie EPIRB to:

33 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

34 / 75

Z kompasu odczytać można:

35 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

36 / 75

Chmura powstaje dzięki:

37 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

38 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

39 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

40 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

41 / 75

Prąd przypływu na otwartym morzu:

42 / 75

Gdzie występują pływy dobowe?

43 / 75

Farwater jest to:

44 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

45 / 75

System IALA jest to:

46 / 75

Co to za znak?

47 / 75

Co to za znak?

48 / 75

Co to za znak?

49 / 75

Do wiatrów lokalnych należy:

50 / 75

Po włączeniu biegu wstecznego na jachcie poruszającym się do przodu, jego prędkość:

51 / 75

Manetka silnika stacjonarnego ustawiona jest przy rozruchu:

52 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

53 / 75

Jak nazywa się warstwa atmosfery, w której zachodzą procesy kształtujące pogodę?

54 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

55 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

56 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

57 / 75

Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

58 / 75

Znakiem dziennym, który wystawia statek o długości całkowitej nie przekraczającej 50 m stojący na kotwicy jest:

59 / 75

Według prawidła 3i MPZZM pojęcie statku w drodze dotyczy statku, który:

60 / 75

Oddziaływanie Księżyca na Ziemię:

61 / 75

Zjawisko pływów:

62 / 75

Dewiacja kompasu nie zależy od:

63 / 75

Kierunek w systemie okrężnym równy 225° w innych systemach jest równy:

64 / 75

Płaszczyzna oddalona od środka Ziemi o odległość równą sumie promienia Ziemi i wysokości ocznej, prostopadła do linii pionu przechodzącej przez miejsce obserwatora to:

65 / 75

Agony są to:

66 / 75

Pasaty:

67 / 75

Wilgotność bezwzględna to:

68 / 75

Patent sternika motorowodnego  uzyskuje osoba, która ukończyła:

69 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

70 / 75

Mapa Merkatora zachowuje:

71 / 75

Mapa w skali 1 : 250 000 to mapa:

72 / 75

W miejscach niebezpiecznych kapitan ma obowiązek:

73 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

74 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

75 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo dwa czerwone światła usytuowane pionowo, a między nimi światło białe to statek:

Your score is

The average score is 43%

0%

Scroll to Top