Edukacja Wodna

Egzamin próbny MSM

11

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Motorowodnego Sternika Morskiego.
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Cumulonimbus to chmura:

2 / 75

Cirrocumulus to chmura:

3 / 75

Cirrus, to chmura:

4 / 75

Pława „odosobnione niebezpieczeństwo” jest malowana w poziome pasy w kolorze czarnym i czerwonym, a jej znakiem szczytowym jest:

5 / 75

Zestaw znaków nawigacyjnych, w którym są tylko znaki pływające:

6 / 75

Statek na morzu niosący w dzień dodatkowo dwie czarne kule a między nimi dwa stożki połączone podstawami usytuowane pionowo to statek:

7 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo białe światło nad czerwonym usytuowane pionowo to statek:

8 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo czerwone światło nad białym usytuowane pionowo to statek:

9 / 75

Zasada Potta nakazuje:

10 / 75

Zasada Potta nakazuje:

11 / 75

Znak nawigacyjny to:

12 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w jego części środkowej:

13 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części dziobowej:

14 / 75

W przypadku pożaru zlokalizowanego na pokładzie jachtu w części rufowej:

15 / 75

Oparzenia obejmujące naskórek i skórę właściwą to oparzenia stopnia:

16 / 75

Statek na morzu niosący dodatkowo trzy czerwone światła usytuowane pionowo jedno nad drugim to statek:

17 / 75

Zjawisko pływów:

18 / 75

Południki to okręgi o promieniach:

19 / 75

Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:

20 / 75

Stawa to:

21 / 75

Dalba to:

22 / 75

Kapitan motorowodny posiada uprawnienia na wodach śródlądowych:

23 / 75

Meteorologia, to Dział nauki zajmujący się:

24 / 75

Jakie uprawnienia posiada motorowodny sternik morski na morzu:

25 / 75

Jak podłączamy akumulator do instalacji jachtowej:

26 / 75

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która ukończyła:

27 / 75

Osobę wyjętą po dłuższym czasie z zimnej wody rozgrzewamy:

28 / 75

W miarę obniżania się temperatury wody czas przeżycia człowieka w wodzie:

29 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

30 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

31 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

32 / 75

Intensywnie wypływająca jasna krew z rany to krwawienie:

33 / 75

Urządzenie EPIRB to:

34 / 75

Do sygnałów wzywania pomocy określonych przez Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu nie należy:

35 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

36 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

37 / 75

Mila morska to:

38 / 75

Chmura powstaje dzięki:

39 / 75

W wyżu najwyższe ciśnienie panuje:

40 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

41 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

42 / 75

Flauta - sztil, to określenie:

43 / 75

Prąd przypływu na otwartym morzu:

44 / 75

Prądy gęstościowe:

45 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

46 / 75

Co to za znak?

47 / 75

Co to za znak?

48 / 75

Co to za znak?

49 / 75

Do wiatrów lokalnych należy:

50 / 75

Manetka to:

51 / 75

Po włączeniu biegu wstecznego na jachcie poruszającym się do przodu, jego prędkość:

52 / 75

Po zwiększeniu obrotów silnika na jachcie płynącym do przodu jego prędkość:

53 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

54 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

55 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

56 / 75

Jak nazywa się warstwa atmosfery, w której zachodzą procesy kształtujące pogodę?

57 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

58 / 75

Sektor świecenia światła burtowego wynosi:

59 / 75

Sektor świecenia światła masztowego wynosi:

60 / 75

Znakiem dziennym, który wystawia statek o długości całkowitej nie przekraczającej 50 m stojący na kotwicy jest:

61 / 75

Statek stojący na mieliźnie powinien nosić światła takie jak statek:

62 / 75

Podczas spotkania dwóch statków wzajemnie widocznych statek o ograniczonej zdolności manewrowej powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa:

63 / 75

Przekraczając farwater statkiem o długości całkowitej poniżej 20 m należy:

64 / 75

Według prawidła 3i MPZZM pojęcie statku w drodze dotyczy statku, który:

65 / 75

Oddziaływanie Księżyca na Ziemię:

66 / 75

Zjawisko pływów:

67 / 75

Kierunek w systemie okrężnym równy 225° w innych systemach jest równy:

68 / 75

Loxodroma to:

69 / 75

Wilgotność bezwzględna to:

70 / 75

Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:

71 / 75

Mapa Merkatora zachowuje:

72 / 75

W miejscach niebezpiecznych kapitan ma obowiązek:

73 / 75

Alarm łodziowy jest ogłaszany tylko w przypadku gdy:

74 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż .... pasażerów.

75 / 75

CUMULUS to chmura:

Your score is

The average score is 43%

0%

Scroll to Top