Edukacja Wodna

Egzamin próbny

Pobierz bank pytań w pliku pdf

 
4633

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

2 / 75

Koło ratunkowe to środek ratunkowy przeznaczony dla:

3 / 75

Minimalna ilość środków ratunkowych, jaka wg przepisów na wodach śródlądowych musi znajdować się na zarejestrowanym statku to:

4 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

5 / 75

Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się, pierwszeństwo ma jacht:

6 / 75

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która ukończyła:

7 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż …. pasażerów.

8 / 75

Co to za znak?

9 / 75

Co to za znak?

10 / 75

Co to za znak?

11 / 75

Co to za znak?

12 / 75

Co to za znak?

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

16 / 75

Mila morska to:

17 / 75

Chmura powstaje dzięki:

18 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

19 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

20 / 75

Określenie kierunku w górę na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oznacza ruch w kierunku:

21 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

22 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

23 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

24 / 75

W przypadku urazu kończyny górnej z prawdopodobnym złamaniem przedramienia:

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Rufowa część kadłuba to:

31 / 75

Seria długich dźwięków —— nadanych przez statek oznacza:

32 / 75

Co oznacza flaga:

33 / 75

Powtarzana seria uderzeń w dzwon oznacza:

34 / 75

Prom na uwięzi na postoju przy przystani nosi w nocy światło:

35 / 75

Przy śrubie prawoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

36 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące pod prąd:

37 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

38 / 75

Co to za znak?

39 / 75

Prom, to statek służący do:

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

42 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

43 / 75

Wiatr wieje:

44 / 75

Na półkuli północnej wiatr wieje w niżu:

45 / 75

Ostrzeżenie „Niebezpieczeństwo” w sygnalizacji warunków meteorologicznych na jeziorach sygnalizuje się z lądu przez pokazanie:

46 / 75

O wypadku żeglugowym należy niezwłocznie powiadomić właściwy terytorialnie:

47 / 75

Statek żaglowy wyprzedza statek o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien:

48 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

49 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

50 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

51 / 75

Rumpel służy do:

52 / 75

Katamaran to jacht, który posiada:

53 / 75

Co to za znak?

54 / 75

Budowa napędu strugo-wodnego charakteryzuje się:

55 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość walca powinna być większa niż:

56 / 75

Czy silnik dwusuwowy posiada miskę olejową:

57 / 75

Przy śrubie lewoskrętnej pracującej wstecz rufa jest zarzucana:

58 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

59 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

60 / 75

Przy przejściu przez śluzę wydarzył się wypadek żeglugowy. Powiadomisz o tym:

61 / 75

Co to za znak?

62 / 75

Co to za znak?

63 / 75

Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo trzy czerwone światła w pionie. Jest to:

64 / 75

Bieguny akumulatora to:

65 / 75

Jeden krótki dźwięk ● trwa:

66 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

67 / 75

Co to za znak?

68 / 75

Co to za znak?

69 / 75

Co to za znak?

70 / 75

Płynąc w dół rzeki prawa strona szlaku znajduje się:

71 / 75

System IALA jest to:

72 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

73 / 75

Prawidłowa kolejność czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej to:

74 / 75

Z kompasu odczytać można:

75 / 75

Echosonda to urządzenie służące do pomiaru:

Your score is

Średni wynik to 84%

0%

Scroll to Top