Edukacja Wodna

Egzamin próbny

Pobierz bank pytań w pliku pdf

 
4131

Rozwiązuj egzaminy próbne na patent Sternika Motorowodnego .
Każde naciśnięcie przycisku START generuje nowy egzamin próbny w którym za każdym razem zmieniają się pytania.

1 / 75

Gdy uruchomisz silnik, co najpierw sprawdzisz:

2 / 75

Główne parametry charakteryzujące śrubę to:

3 / 75

Koło ratunkowe to środek ratunkowy przeznaczony dla:

4 / 75

Na drodze wodnej widzisz w nocy statek pokazujący na prawej burcie czerwone światło, a na lewej burcie dwa światła zielone w pionie. Z której strony przepłyniesz:

5 / 75

Która grupa sygnałów to sygnał S.O.S.?

6 / 75

Statek nadał sygnał ●  ̶  ●● oznacza on:

7 / 75

Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają:

8 / 75

Dwa krótkie dźwięki ●● nadane przez statek oznaczają:

9 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie traktowany jest jako:

10 / 75

Mały statek o długości mniejszej niż 7 m i płynący z prędkością mniejszą niż 10 km/h w nocy pokazuje:

11 / 75

Statek który utracił manewrowość pokazuje w dzień dodatkowo:

12 / 75

Mały statek to statek, którego długość jest mniejsza niż …. metrów oraz może przewozić nie więcej niż …. pasażerów.

13 / 75

Co to za znak?

14 / 75

Co to za znak?

15 / 75

Co to za znak?

16 / 75

Log to urządzenie służące do pomiaru:

17 / 75

Wiatr o prędkości 50 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

18 / 75

W niżu najniższe ciśnienie panuje:

19 / 75

Podczas bryzy dziennej wiatr wieje:

20 / 75

Chmura sygnalizująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:

21 / 75

W przypadku oparzenia należy przede wszystkim:

22 / 75

Celowe wejście na mieliznę brzegową w celu ratowania życia załogi to:

23 / 75

Przywróciłeś ratowanemu krążenie i oddychanie, ale nadal jest nieprzytomny, w oczekiwaniu na służby medyczne:

24 / 75

Przy złamanej kości podudzia unieruchomisz:

25 / 75

Co to za znak?

26 / 75

Co to za znak?

27 / 75

Co to za znak?

28 / 75

Co to za znak?

29 / 75

Co to za znak?

30 / 75

Seria długich dźwięków —— nadanych przez statek oznacza:

31 / 75

Co oznacza flaga:

32 / 75

Prom przemieszczający się swobodnie z pierwszeństwem przejścia nosi w dzień:

33 / 75

Jacht płynący na żaglach i na silniku jednocześnie, nosi w dzień dodatkowo:

34 / 75

Seria krótkich dźwięków ●●●●●● nadanych przez statek oznaczają:

35 / 75

Czy silnik czterosuwowy posiada miskę olejową:

36 / 75

Sektor świecenia światła rufowego wynosi:

37 / 75

Co to za znak?

38 / 75

Trimaran to jacht, który posiada

39 / 75

Co to za znak?

40 / 75

Co to za znak?

41 / 75

Co to za znak?

42 / 75

Co to za znak?

43 / 75

Na statku używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, kierownik statku powinien:

44 / 75

Bryza nocna powstaje w  wyniku:

45 / 75

Wiatr o prędkości 13 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta:

46 / 75

Kto oprócz policji może kontrolować dokumenty statku na wodach śródlądowych:

47 / 75

Czy holowanie „banana” za jachtem o napędzie mechanicznym wymaga posiadania dodatkowych uprawnień poza patentem motorowodnym:

48 / 75

Pozycja „CLINCH”, osób znajdujących się w wodzie oznacza, że:

49 / 75

Czy kamizelka asekuracyjna, zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry:

50 / 75

W przypadku, gdy człowiek wypadł za burtę należy:

51 / 75

Udrożnianie dróg oddechowych odbywa się poprzez:

52 / 75

Widzisz na pobliskim jachcie człowieka zataczającego kręgi ręcznikiem, oznacza to:

53 / 75

Rumpel służy do:

54 / 75

Pompa zęzowa to urządzenie służące do:

55 / 75

Podstawowe liny służące do cumowania jachtu to:

56 / 75

Dziobowa część kadłuba to:

57 / 75

Katamaran to jacht, który posiada:

58 / 75

Co to za znak?

59 / 75

Paliwo służące do napędu silników dwusuwowych o zapłonie iskrowym to:

60 / 75

Czy silnik dwusuwowy posiada miskę olejową:

61 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica podstawy stożka powinna być większa niż:

62 / 75

Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:

63 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Wysokość stożka jest większa niż:

64 / 75

Płynąc na południe jacht napotkał na swojej drodze tykę posiadającą znak szczytowy w postaci dwóch czarnych stożków z wierzchołkami skierowanymi do siebie, którą burtą powinien ją ominąć:

65 / 75

Największe jezioro w Polsce to:

66 / 75

Co to za znak?

67 / 75

Klemy instalacji elektrycznej jachtu podłączamy do akumulatora w sposób następujący:

68 / 75

Statek stojący na kotwicy powinien w nocy pokazywać światło w kolorze:

69 / 75

Wymiary znaków wzrokowej sygnalizacji statków powinny zapewniać ich dobrą widoczność. Średnica kuli powinna być większa niż:

70 / 75

Farwater jest to:

71 / 75

Co oznacza jeden żółty romb na moście:

72 / 75

System IALA jest to:

73 / 75

Napięcie znamionowe u większości akumulatorów łodziowych wynosi:

74 / 75

Uchwyt na nadbudówce jachtu to:

75 / 75

Zrywka w sytuacji awaryjnej:

Your score is

The average score is 85%

0%

Scroll to Top